Is there a game on in Vivariumas?
No, not right now. The last game ended at 2019-09-26 ...
What is the running total of scores?
Who's
in the
lead?
Vilko vaistine Bebro vaistine Gandro vaistine Žebenkšties vaistine
1422013945142701377580008000
What is the latest news in the Vivariumo naujienos?
On 2019-09-26 (game time: 2019-09-26) in the section "message_vilko_vaistine"
Caption: Atsisveikinimas
Vilko vaistin&#279; siekdama teikti dar aukštesnio lygio paslaugas užsidaro renovacijai! Kitais metais susitiksime atsinaujinusiose, moderniose patalpose, kuriose dirbs ne tik vaistininkai, bet ir kiti sveikatos prieži&#363;ros specialistai. Jums pasiulysime sveikatinimo paslaug&#371;, dar daugiau bendruomen&#279;s švietimo akcij&#371;. Vaistininkai š&#303; laik&#261; praleis gilindami savo žinias, keldami kompetencijas, kad gal&#279;t&#371; dar geriau Jus konsultuoti ir suteikti profesionaliausi&#261; pagalb&#261; Vivariumo mieste. Nenusiminkite! Vilko vaistin&#279; renovacijos metu ir toliau Jumis r&#363;pinsis: konsultuos pacientus telefonu, el.paštu, internetiniame tinklalapyje esan&#269;ioje pokalbio funkcijoje ir suteiks vaist&#371; &#303; namus paslaug&#261;! Vilko vaistin&#279;, visada už J&#363;s&#371; sveikat&#261;. <img style="float:left;padding: 5px 5px 5px 5px;" src="./upload/atsisveikinimas.jpg">